Privacyverklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens allen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)

Budgetcoach Lisette Verleun  www.budgetcoach-lisette.nl  

De website wordt beheerd door Lisette Verleun en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

budgetcoach-lisette.nl  Notarisappel 148  4007 ZB  Tiel  KvK: 61622184

Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  •  Bedrijfsnaam
  •  Straat en huisnummer
  •  Postcode en woonplaats
  • IP-adres

Je voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het contactformulier, worden gebruikt om een offerte te maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. In de daarop volgende mail vragen we jou toestemming om te voldoen aan de wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens per direct verwijderd. Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengnoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub en sub b Wbp.

Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun j econtact met ons opnemen. Je e-mailadres wordt direct uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij willen verwerken.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, horen wij dat en worden deze uit het systeem verwijderd.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken , waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kin je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. 

Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je het recht op het overdraagbaar maken van jouw gegevens, ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via  info@budgetcoach-lisette.nl

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtrede, 24 april 2018