Maandbegroting maken

Je hebt de administratie op orde en ik kan nu met je een maandbegroting maken. Deze geeft per maand aan wat je inkomsten en uitgaven zijn en uiteindelijk weet je wat je per maand overhoudt of tekort komt.